Šifra za kolegij na Omegi je grafos.

Prvi susret sa studentima u 12.30 u ponedjeljak 1. ožujka preko BBB-a.

Do daljnjega nastava će se odvijati mrežno.