Uvodno će predavanje biti u četvrtak (15. 10), mrežno, od 8.45, preko BigBlueButtona.

Studenti se prethodno trebaju upisati na e-kolegij. Lozinka: poezija