Uvodno će predavanje biti u petak (16. 10), mrežno, od 8.00, preko BigBlueButtona.

Studenti se prethodno trebaju upisati na e-kolegij. Lozinka: 1433