Nastava iz kolegija (predavanje i sve grupe seminara) počinje sljedećeg tjedna (od 2. ožujka) prema rasporedu.