Liste za prijavu u seminarske grupe postavljene su na vratima kabineta B118.