Zbog Dana Fakulteta otkazuje se nastava iz kolegija Praksa čitanja u petak, 18. listopada. 

Cullera (uz Karakaša) treba pročitati za idući petak.