Konzultacije ću ovaj tjedan održati u srijedu, 11. rujna, od 13.00 do 14.00.