Sutrašnji ispiti iz kolegija Stilistika, Figure i diskurzi, Mislim, dakle gdje sam i Publicistički i medijski diskurz premješteni su u dvoranu 5 (u 12.00).

Ispiti u 13. 00 i dalje se održavaju u dvorani 4 prema rasporedu.