Održat će se 25. rujna u D4 i to prema sljedećem rasporedu:

12.00 - Stilistika; Figure i diskurzi; Mislim, dakle gdje sam

13.00 - Praksa čitanja; Uvod u grafostilistiku; Stilistički koncepti; Stilovi suvremene hrvatske proze