Ispitni rok koji se trebao održati 11. rujna održat će se 10. rujna i to prema sljedećem rasporedu:

12.00 (D5) – MISLIM, DAKLE GDJE SAM; FIGURE I DISKURZI; STILISTIKA

13.00 (D5) – PRAKSA ČITANJA, UVOD U GRAFOSTILISTIKU, STILISTIČKI KONCEPTI, STILOVI SUVREMENE HRVATSKE PROZE