Umjesto u petak, 15. lipnja, odrzat ću ih u utorak, 19. lipnja, od 10 do 11 sati.