Mole se studenti da na sutrašnji sat ponesu svoje zadaće. Analizirat ćemo ih.