Stilisika - četvrtak, 8. ožujka (9.30-11, DVII)

Mislim, dakle gdje sam - petak, 9. ožujka (8-10.15, DIV)