Ispit su položile:

 • Maja Matijević 55,5/60
 • Kristina Bratković 51,5/60
 • Sanja Stanić 48,5/60
 • Irma Škaljin 48/60
 • Lea Malović 46,5/60
 • Petra Knežević 45,5/60
 • Irina Lucasj 45,5/60
 • Martina Premor 45,5/60
 • Ana Sakač 42,5/60
 • Marin Tomić 39/60
 • Martina Horvatioč 38,5/60

Uvid i upis - ponedjeljak (26. 2) u 10.30.