Nastava počinje u petak, 13. listopada, u 15:30 (dvorana A224).