Nastava počinje u četvrtak, 12. listopada, u 18.30 (dvorana A225).