Dekanski rok iz kolegija Stilistika, Praksa čitanja i Stilovi suvremene hrvatske proze održat će se u utorak, 26. rujna, u 12.00 (D4).

Ispit se prijavljuje na