Ispit iz Stilistike položile su:

Ana-Marija Francetić,  4

Ivana Rajič,  2

Ispit iz Prakse čitanja položila je:

Lucija Jakić,  3

Upis ocjena održat će se u petak, 22. rujna, u 10.00.