Vrlo dobar (4):

Valentina Delač

Doris Guja

Lucija Jakić

Jelena Zbukvić


Dobar (3):

Domagoj Horvat

Valentina Jandrašek

Sunčana Sinković

Klara Kajba-Šimanić

Gabriella Žalac

Katarina Žigić


Dovoljan (2):

Hana Agić

Andrea Divić

Marin Vlainić


Upis ocjena u petak 15. rujna u 10 sati.