Lovro Vujnovac položio je ispit s ocjenom vrlo dobar (4).

Upis ocjena u petak 15. rujna u 10 sati.