Umjesto u utorak održat ću ih u petak, 14. srpnja, od 10.30 do 11.30.