Odličan (5):

Doris Anić

Ivona Nikolić


Vrlo dobar (4):

Maja Ferenčević


Dovoljan (2):

Klara Buha

Ivana Đula


Upis ocjena u petak, 30. lipnja, u 11.30 sati.