Dobar (3):

Maja Černeli

Ivana Imprić


Dovoljan (2):

Martina Horvatić

Marina Sardelić

Bruna Stopić


Upis ocjena u petak, 23. lipnja, u 11.15.