Položili su:

  • Gabriella Žalac, 27/30
  • Mateja Papić, 27/30
  • Sarah Duspara, 23/30
  • Nives Klaić, 22/30
  • Bruna Stopić, 19/30
  • Doorotea Toljan 17/30

U skladu s dogovorenom seminarskom matematikom (40+60), broj osvojenih bodova na pismenom množi se s dva.

Upis ocjena i uvid u test u petak (16. 6) u 9.