U četvrtak, 8. lipnja, od 12.00 do 14.00 u Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice održat će se  radionica "Kako sastaviti Ugovor o učenju/stručnoj praksi" u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju. Radionica je namijenjena studentima koji planiraju Erasmus boravak ili stručnu praksu, a na njoj će saznati kako pravilno sastaviti i ispuniti Ugovor o učenju/stručnoj praksi te kako unositi izmjene u Ugovor, kako odabrati kolegije na stranom sveučilištu te kako se bodovi stečeni na inozemnim sveučilištima prenose i priznaju na matičnim studijima.