Umjesto u utorak držat ću ih u srijedu, 7. lipnja, od 14.00 do 15.00.