Položili su:

Ivana Jurić 51/60

Robert Mehun 48/60

Adrijana Stjepić 46/60

Rafaela Galinić 41/60

Dorotea Toljan 39/60

Pia Humski 34/60

Uvid i upis - četvrtak (4. 5) od 8 do 9 ili petak (12. 5) od 10.15 do 11 sati