Odličan (5):

Katarina Žigić

Oleksandra Tsar


Dobar (3):

Magdalena Obad


Dovoljan (2):

Nikola Bujanović


Upis ocjena u petak, 10. veljače, u 11 sati.