Dobar (3):

Nikolina Lako


Dovoljan (2):

Petra Cvetković

Klara Haramina

Ines Sabljak


Upis ocjena u petak, 10. veljače, u 11 sati.