Ispit su položili:

Josipa Erceg,  5

Petra Kober,  4

Marin Tomić,  -4

Marta Brkić,  -3

Leona Kolenc, 2

Lea Malović,  2

Upis ocjena i uvid u ispit održat će se u petak, 10. veljače, u 11.00.