Rok za predaju studentskih seminara produžuje se na 15. siječnja.