Da ne bude nejasnoća, prvi susret sa studentima koji su upisali kolegij Filološke analize hrvatsko- staroslavenskih tekstova bit će 15. 10. u 10.00 sati u A-101.