Poštovani studenti,

Dva su redovita termina. Treći je predviđen za komisijski ispit. 

Svako pristupanje ispitu (prijavljenost na e-kolegij na kojemu je ispit postavljen) tretira se kao jedan ispitni pokušaj. Stoga, molim sve studente koji ne kane pristupiti ispitu, a  na popisu su sudionika, da se izbrišu s kolegija. 

Podsjećam, lozinke za pristup mojim kolegijima su:

Hrvatski jezik u srednjem vijeku: hjus

Staroslavenski jezik - povijest pismenosti (ispit): sjpp20

profmž