Valja biti prijavljen na kolegij onoga dana kada se želi polagati: ili 2. VII. ili pak 9. VII. Kao što sam već isticao, nije moguće pristupiti ispitu u oba termina. Tko bude prijavljen na kolegij dana kada se piše ispit, smatrat će se da je ispitu pristupio. 

Podsjećam, šifra za pristup kolegiju jest: "hjus"

profmž