Studentima koji su položili na 1. roku staroslavenski jezik ocjena je upisana u isvu. Ako ocjena nije upisana a položili ste sve dijelove, molim Vas da mi se javite mailom da ocjenu realiziramo.

Tanja Kuštović