Poštovane mlade kolegice i kolege,

ispit iz Staroslavenskoga jezika za kroatiste i ostale zapadne slaviste održat će se u ljetnom i jesenskom roku u okviru oglašenih termina, dakle između 10 i 12 sati. Unutarnja razdioba bit će ovakva:

-          u 10 sati pisat će se „Povijest pismenosti“, do 10.45;

-          u 10.45 pisat će se „Staroslavenska fonologija“ do 11.30;

-          u 11.30 pisat će se „Staroslavenska morfologija“ do 12.00.

Ispiti će se provoditi unutar sustava Omega.

Za „Povijest pismenosti“ bit će otvoren na Omegi poseban kolegija pod nazivom „Staroslavenski jezik (povijest pismenosti) – ispiti“ kod prof. Žagara (lozinka: sjpp20), na koji će se svi zainteresirani, iz svih generacija, trebati upisati.

Fonologija će se pisati u okviru već otvorenoga kolegija na Omegi kod prof. Kuštović: „Staroslavenski jezik (fonologija)“ (lozinka: B-120).

Morfologija će se pisati u okviru postojećeg kolegija prof. Eterović „Staroslavenski jezik (seminari, I. Eterović)“ (lozinka: Metod).

Svi studenti pišu sastavnicu ispita koji nisu položili. Načelno, kao i dosad, moguće je pisati sve tri sastavnice odjednom. Raspolažemo evidencijom o položenim sastavicama, pa se ocjena može zaključiti kad sve sastavnice budu položene.

Predlažem dakle da svi kandidati za polaganje ispita budu što prije dostupni na kolegiju preko kojega se provode ispitne sastavnice (da se prijave ako dosad nisu), svaka pojedinačno. Za sva pitanja vezana za koju od sastavnica obratite se na e-adresu nadležnog profesora.

Najkasnije 11. lipnja bit će na svakom od navedenih e-kolegija postavljeni pokusni testovi (uzorci).

Sve daljnje informacije vezane uz organiziranje ispita slijede dakle preko Omege.

prof. M. Žagar,

predstojnik Katedre za staroslavenski jezik

i hrvatsko glagoljaštvo