Nitko od šifriranih studenata nije položio morfologiju.