...bit će u utorak 4. veljače u 11.30 u kabinetu B-109. Tada će se moći vidjeti testovi i administrirati ocjene.

profmž