Morfologiju su položili:

1805   2

24011002   2

Ostali šifrirani studenti nisu položili. Uvid u kolokvij i dobivanje potvrde moguće je danas u 16.00 sati ili sutra od 9.30 do 10.30 sati.