Od studenata koji su pisali pod šifrom položio je:

1. Puma 05 - 4

Upis rezultata i uvid u test: SUTRA, u četvrtak 19. 9., u 11.30 u kabinetu B-120 (kod prof. Kuštović). 

(dakle ne danas u 16, kako sam bio najavio).

profmž