Fonologija:

HCHT 37 2

RIO 2019 5

AVOKADO 2903 2

Ostali šifrirani nisu položili.