Položili su studenti pod ovom šifrom:

SOKOL - 3

RI02019 - 3

SOVA123 - 4

LJETO99 - 3

Ocjene će se upisivati i zaključivati nakon sljedećeg ispitnog roka, 19. 6. 2019., dakle u 12 sati. Tada se mogu i vidjeti testovi.

Student mora biti nazočan prilikom zaključivanja ocjene. 

profmž