Studenti pod ovim šiframa položili su:

a) fonologiju

BOPPP - 3

SZATAN - 4

240197 - 2

b) morfologiju

271216 - 2

Ostali šifrirani studenti nisu položili fonologiju i morfologiju.

Testovi se mogu vidjeti i ocjene se mogu upisati u četvrtak 7. 2. između 14 i 15 sati u B-120.