Studenti pod ovim šiframa položili su:

Lavanda - 3

Slabinac123 - 2

240197 - 2

Rezultati se mogu vidjeti i ocjene se mogu upisati u četvrtak 31. 1. između 14 i 15 sati u B-120.

profmž