U petak, 19. listopada, zbog Dana Fakulteta, nastavu iz fonologije staroslavenskoga jezika održat ću u Konferencijskoj dvorani koja se nalazi na drugom katu knjižnice ff-a.