kao što je već naglašeno na sastanku profesora Odsjeka sa studentima prve godine,

bit će u srijedu, 10. listopada, u 12.30 u dvorani VII. Tada će se studenti podijeliti u seminarske skupine.

prof. dr. Mateo Žagar,

predstojnik Katedre