Povijesni dio:

Bubamarac 94 - 2

Morfologija:

Kanada - 3

Pahuljica - 2