... upisivat će se (i) u petak 7. rujna u 10 sati u kabinetima B-109 i B-120, u 12 sati.

profmž