... u ljetnom roku bit će 4. srpnja u 10 sati u dvorani VII, kako je već odavna oglašeno.

Na studomatu stoji kao termin na koji se treba prijaviti 10. srpnja, prema rasporedu polaganja književnog modula. 

profmž