Položili su ovi studenti:

1. Cukovečki, Katarina - 2

2. Dautović, Ana-Marija - 2

3. Gašparić, Ivona - 4

4. Grba, Hana - 2

5. Habajec, Nikolina - 2

6. Janžek, Karolina - 3

7. Kleflin, Elena - 2

8. Kuzić (?), Marta - 5

9. Marganović, Marija - 4/5

10. Matošević, Ivan - 2

11. Milunović, Patrik - 3

12. Mudrovčić, Antonia - 3

13. Pajdak, Tea - 2

14. Perle, Krešimir - 4

15. Ponjan, Sanja - 3

16. Radman, Petra - 3

17. Stahor, Lucija - 4

18. Stjepanović, Ivana - 3

19. Svetec, Marin - 2

20. Šapina, Marko - 3

21. Šundov, Barbara - 2

22. Tomašković, Antonija - 2

23. Žužul, Anđela - 4

Testovi se mogu vidjeti odmah po ispravljanju (prema dogovoru), ili kod prof. Kuštović u četvrtak, 22. II. 2018.

profmž